This campaign is now closed.Turcja: Przywróć zwolnionych pracowników Marlboro

In partnership with DISK/Gıda-İş in Turkey.


Tytoń jest prawdopodobnie najbardziej dochodową branżą na świecie. Jednak pracownicy nie otrzymują sprawiedliwego udziału. Pracownicy fabryki Philip Morris w Izmirze w Turcji zarabiają mniej niż próg ubóstwa. Ich dochody maleją w wyniku zawirowań gospodarczych w kraju. Ponadto istnieje rozróżnienie między pracownikami zatrudnionymi na stałe i podwykonawcami, mimo że wykonują oni to samo zadanie i korzystają z tych samych maszyn. W obliczu tych trudności pracownicy Marlboro zostali członkami Związku DİSK/Gıda-İş. Prawie wszyscy wstąpili do związku. Po zebraniach i akcjach związkowych zwolniono 124 pracowników. Teraz robotnicy organizują demonstracje przed fabryką. Jednak firma odmawia negocjacji. Możesz wspierać tych pracowników i pomóc firmie Philip Morris wysłuchać ich żądań. Przywróć zwolnionych członków związku; Rozpocznij negocjacje ze związkiem; Godne zarobki, koniec dyskryminacji.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
jacek.olczak@pmi.com, massimo.andolina@pmi.com, filiz.yavuz@pmi.com, isaac.diaz@pmi.com, utku.us@pmi.com, gidais.gidais@gmail.com