ეს კამპანია დასრულდა.თურქეთი: კომპანია „Marlboro”-დან გათავისუფლებული დასაქმებული ადამიანების სამსახურში აღდგენა

„თურქეთის პროგრესული პროფკავშირების კონფედერაციასთან“ თანამშრომლობით DISK/Gıda-İş in Turkey.``


თამბაქოს წარმოება ალბათ ყველაზე მომგებიანი ბიზნესია მსოფლიოში. მიუხედავად ამისა, დასაქმებული ადამიანები არ იღებენ მათთვის სამართლიან წილს. დასაქმებულ ადამიანებს „Philip Morris” -ის საწარმოში, იზმირში (თურქეთში) უხდიან სიღარიბის ზღვარზე ნაკლებს. მათი შემოსავლები მცირდება ქვეყნის ეკონომიკური არეულობის შედეგად. უფრო მეტიც, არსებობს დისკრიმინაცია მუდმივ და ქვეკონტრაქტით დასაქმებულ ადამიანებს შორის, მაშინ როდესაც ისინი ასრულებენ ერთსა და იმავე სამუშაოს და იყენებენ ერთი და იგივე მექანიზმებს. ამ სირთულეების ფონზე კომპანია „Marlboro”- ში დასაქმებული ადამიანები გახდნენ „თურქეთის პროგრესული პროფკავშირების კონფედერაციის“ წევრები. თითქმის ყველა შეუერთდა პროფკავშირს. პროფკავშირული შეხვედრებისა და მოქმედებების შედეგად 124 დასაქმებული ადამიანი გაათავისუფლეს. ახლა, დასაქმებული ადამიანები მართავენ დემონსტრაციებს ქარხნის წინ. თუმცა, კომპანია უარს აცხადებს მოლაპარაკებაზე. თქვენ შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ ამ დასაქმებულ ადამიანებს და დაეხმაროთ „Philip Morris”-სს მათი მოთხოვნების მოსმენაში. მოთხოვნები - გათავისუფლებული პროფკავშირის წევრების სამსახურში აღდგენა; პროფკავშირთან მოლაპარაკებების დაწყება; ღირსეული ანაზღაურება და დისკრიმინაციის დასრულება.
თქვენი შეტყობინება გაიგზავნება შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე :
jacek.olczak@pmi.com, massimo.andolina@pmi.com, filiz.yavuz@pmi.com, isaac.diaz@pmi.com, utku.us@pmi.com, gidais.gidais@gmail.com