Kampanjen er avsluttet.Québec: Støtt fagforeningenes oppfordring til dialog og forhandlinger

I partnerskap med Education International og Public Services International. Education Internationa representerer lærere og andre ansatte i utdanningssektoren over hele verden med sine 383 medlemsforbund, representerer EI mer enn 32 millioner utdanningsansatte i 178 land. Public Services Interational er en global fagorganisasjon med 700 medlemsforbund som representerer 30 millioner offentlig ansatte i 154 land .

Education International, dets to tilknyttede fagforeninger i Québec, Centrale des Syndicats du Québec (CSQ) og Fédération Nationale des Enseignantes et Enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), Public Services International og Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) og alle fagforeninger i offentlig sektor i Québec trenger din solidaritet for å få regjeringen til å gå inn i meningsfulle kollektive forhandlinger.

Etter et år med forhandlinger om fornyelse av kollektivavtaler i offentlig sektor, og i lys av den manglende fleksibiliteten som regjeringen i Québec viser, når den ikke vil lytte til arbeidernes krav og kommer med uberettigede angrep på deres arbeidsforhold, organiserte Front Commun, et felles forum for fagforeninger som representerer offentlig ansatte, en streikeaksjon 21.-23. november. FIQ-medlemmer streiket 23.-24. november.


Rundt 420 000 arbeidere innen utdanning, høyere utdanning, helse og sosiale tjenester stemte med overveldende flertall for streikeaksjoner (95 %) og gikk sammen til streik for å presse regjeringen til å forhandle.

Front Commun samler ansatte i offentlig sektor – Centrale des Syndicats du Québec (CSQ), Fédération des Travailleurs et Travailleuses du Québec (FTQ), Confédération des Syndicats Nationaux (CSN), og Alliance du Personnel Professionnel et Technique de la Santé et des Services Sociaux (APTS). FIQ representerer over 80 000 sykepleiere og terapeuter som jobber i helseinstitusjoner over hele Quebec.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
premierministre@quebec.ca, ministre@education.gouv.qc.ca, EILabourstart@ei-ie.org, Sonia.LeBel.CHMP@assnat.qc.ca, fanny.cantin@sct.gouv.qc.ca, Francois.Legault.ASSO@assnat.qc.ca, ministre@msss.gouv.qc.ca