This campaign is now closed.Québec: Steun oproep van vakbonden tot dialoog en onderhandelingen

In partnership with the Education International and Public Services International. Education Internationa is the voice of teachers and education workers around the world. Through its 383 member organisations, EI represents more than 32 million teachers and education support personnel in 178 countries and territories. Public Services Interational is a Global Union Federation of more than 700 trade unions representing 30 million workers in 154 countries.

Education International, haar twee dochterondernemingen in Québec, Centrale des Syndicats du Québec (CSQ) en Fédération Nationale des Enseignantes et Enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), Public Services International en de Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) en alle Vakbonden in de publieke sector in Québec hebben uw solidariteit nodig om de regering te verzoeken betekenisvolle collectieve onderhandelingen aan te gaan.

Na een jaar van onderhandelingen over de vernieuwing van collectieve arbeidsovereenkomsten in de publieke sector, en in het licht van de inflexibiliteit die de regering aan de dag legt Québec, de weigering om te luisteren naar de eisen van de arbeiders en zijn ongerechtvaardigde aanvallen op hun arbeidsomstandigheden, organiseerde het Front Commun, een gemeenschappelijk front van vakbonden die werknemers uit de publieke sector vertegenwoordigen, een stakingsactie op 21 en 23 november. FIQ-leden ondernamen stakingsactie op 23 en 24 november.

Zo'n 420.000 werknemers in de sectoren onderwijs, hoger onderwijs, gezondheidszorg en sociale dienstverlening stemden met overweldigende meerderheid vóór stakingsactie (95%) en kwamen samen een verenigd front om druk uit te oefenen op de regering om te onderhandelen.

Het Front Commun brengt werknemers uit de publieke sector samen – Centrale des Syndicats du Québec (CSQ), de Fédération des Travailleurs et Travailleuses du Québec (FTQ), de Confédération des Syndicats Nationaux (CSN), en de Alliance du Personnel Professionnel et Technique de la Santé et des Services Sociaux (APTS). De FIQ vertegenwoordigt meer dan 80.000 verpleegkundigen, gediplomeerde praktijkverpleegkundigen, ademhalingstherapeuten en klinische perfusionisten die in zorginstellingen in heel Quebec werken.
Uw bericht wordt naar het volgende e-mail adres verzonden:
premierministre@quebec.ca, ministre@education.gouv.qc.ca, EILabourstart@ei-ie.org, Sonia.LeBel.CHMP@assnat.qc.ca, fanny.cantin@sct.gouv.qc.ca, Francois.Legault.ASSO@assnat.qc.ca, ministre@msss.gouv.qc.ca