Sarado na ang kampanyang ito.Pilipinas: Mga gurong unyonista nasa ilalim ng pananakot

In partnership with the Education International, a global union federation of 396 associations and unions in 171 countries and territories, representing some 32.5 million educators and support professionals.

Inaanyayahan ng Education International (EI) ang komunidad ng pandaigdigang unyon na sumulat sa Pangulong Rodrigo Duterte upang ipahayag ang kanilang galit sa mga banta ng kamatayan na natanggap ng Pangkalahatang Kalihim ng Alliance of Concerned Teachers (ACT), na si Mr. Raymond Basilio, at ang labag sa batas na pag-pro-profile ng mga miyembro ng unyon na isinasagawa ng mga awtoridad ng Pilipinas. Nakatanggap si Mr. Basilio ng mga pagbabanta ng kamatayan sa kanyang personal na mobile phone sa isang press conference sa ACT noong Enero 11, 2019, kung saan tinuligsa ng ACT ang palagiang harassment at pagbabanta na hinahaharap ng mga miyembro at lider nito. Ang tumatawag, na mukhang may kaalaman tungkol sa mga personal na detalye ni Mr. Basilio, ay nagpahayag na isang order ang inilabas para sa pagpatay ni G. Basilio maliban kung sumang-ayon siyang makipagtulungan sa mga hinihiling ng tumatawag. Sa kabila ng pagtanggi ng Philippine National Police at ng mga awtoridad, nalaman ng ACT ang patuloy na labag sa batas na pag-profile ng mga miyembro nito na isinagawa ng pulisya sa iba't ibang rehiyon ng bansa, na isang malubhang paglabag sa parehong pambansa at pandaigdig na batas. Nagpapasalamat ang EI para sa iyong pagkakaisa sa pagsuporta ng mga guro sa Pilipinas.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
pcc@malacanang.gov.ph, brusselspe@gmail.com, newyork.pm@nypm.org, rights@ei-ie.org