Kampanjen er avsluttet.Pakistan: Gjeninnsett Karachi 8!

I partnerskap med SAPT Democratic Workers' Union i Pakistan.

Åtte fagforeningsledere i Karachi har fått sparken av Hutchison Ports for å ha stått i spissen for fagforeningens kamp for at medlemmene skal behandles verdig og rettferdig. Angrepet mot Marvia, Khaled, Nizzar, Walid, Norman, Kamaran, Mueed og KM er det siste angrepet mot ledere og medlemmer av SAPT Democratic Workers' Union (SAPTDWU).

Tidligere har selskapet prøvd å underkjenne lovligheten av fagforeningen i retten, og tapt. Videre har selskapet prøvd å registrere en konkurrerende fagforening i Islamabad. Selskapet har også konstruert anklager mot tillitsvalgte for sabotasje, noe som førte til at to tillitsvalgte ble fengslet i ni dager.

På tross av domstolens kjennelse har selskapet nå sparket SAPTDWU sine åtte ledere. De trenger støtte fra deg. Si klart fra til Hutchison Ports Pakistan at de øyeblikkelig må gjeninnsette de "Karachi 8" og slutte med den skammelige fagforeningsknusingen!
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
siddiqui.farrukh@sapt.com.pk, anwer.sajid@sapt.com.pk, jan.zafar@sapt.com.pk, chong.cheekeong@sapt.com.pk