Sarado na ang kampanyang ito.Pakistan: Ibalik ang Karachi 8

In partnership with SAPT Democratic Workers' Union in Pakistan.

Ang walong lider ng unyon sa Karachi ay sinampahan ng Hutchison Ports dahil sa kanilang pamumuno sa laban ng kanilang unyon para sa dignidad at pangkatarungan para sa kanilang mga miyembro. Ang pag-target kay Marvia, Khaled, Nizzar, Walid, Norman, Kamaran, Mueed at KM ay ang pinakabagong pag-atake ng unyon, laban sa mga pinuno at kasapi ng SAPT Democratic Workers 'Union (SAPTDWU). Dati ay sinubukan ng kumpanya na hamunin ang pagiging lehitimo ng SAPTDWU sa korte, at sila ay nabigo. Lihim na nagrehistro ng isa pang unyon sa Islamabad. Isinampa ang mga kaso ng pagsabotahe laban sa mga pinuno ng unyon na nagreresulta sa pagkabilanggo ng dalawang lider sa loob ng 9 na araw. Ngayon sa paglabag sa isang utos ng korte, ang kumpanya ay nagsisante ng walong opisyal ng unyon ng SAPTDWU. Kailangan namin ang iyong suporta upang tumawag sa Hutchison Ports Pakistan upang agad na ibalik ang Karachi 8 at tapusin ang kanilang kahiya-hiyang mga taktika na nakakasama sa unyon.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
siddiqui.farrukh@sapt.com.pk, anwer.sajid@sapt.com.pk, jan.zafar@sapt.com.pk, chong.cheekeong@sapt.com.pk