This campaign is now closed.Pakistan: Eerherstel voor de 8 van Karachi

In partnership with SAPT Democratic Workers' Union in Pakistan.

Acht vakbondsleiders in Karachi zijn door Hutchison Havenbedrijf ontslagen vanwege het leiden van de strijd van hun vakbond voor waardigheid en eerlijke behandeling van hun leden. Marvia, Khaled, Nizzar, Walid, Norman, Kamaran, Mueed en KM vormen het mikpunt in de meest recente inimidatiepoging tegen de vakbond, de leiders en het lidmaatschap van vakbond SAPTDWU. Eerder deed het bedrijf een mislukte poging om de legitimiteit van SAPTDWU in de rechtbank aan te vechten. Het richtte stiekem een 'schaduw' vakbond op in Islamabad. Uitte valse beschuldigingen van sabotage tegen vakbondsleiders resulterend in de opsluiting van twee van hen gedurende 9 dagen. Nu heeft het bedrijf in strijd met een gerechtelijk bevel acht vakbondsfunctionarissen van SAPTDWU ontslagen. We hebben uw steun nodig om een ​​beroep te doen op Hutchison Ports Pakistan om de Karachi 8 onmiddellijk in ere te herstellen en een eind te maken aan de beschamende intimidatietactieken tegen de bond.
Uw bericht wordt naar het volgende e-mail adres verzonden:
siddiqui.farrukh@sapt.com.pk, anwer.sajid@sapt.com.pk, jan.zafar@sapt.com.pk, chong.cheekeong@sapt.com.pk