Kampanjen er avsluttet.Colombia: Støtt gruvearbeidere som streiker mot 'dødsskift' i Cerrejón

I partnersksp med Sintracarbón og IndustriALL som representer 50 millioner arbeidstakere i 140 land innenfor gruvedrift, energi og vareproduksjon

Forbundet for arbeidere i kullindustrien (Sintracarbón) er involvert i en bitter streik ved Cerrejón-gruven i Colombia, en gruve som eies av tre multinasjonale gruveselskap, Anglo American, BHP og Glencore. Sintracarbón trakk i god tro alle kravene sine og suspenderte forhandlingene om kollektivavtale på grunn av Covid-19 pandemien i februar.

Men nå krever gruveselskapet at arbeiderne gir opp opparbeidede rettigheter og goder. Cerrejón har ensidig annonsert en radikal og lovstridig endring av skiftplaner uten å ha snakket med fagforeningen. Den nye skiftplanen som arbeiderne kaller 'dødsskiftet' vil føre til oppsigelser av 2500 ansatte og innleide, og krever at arbeiderne må jobbe 72 flere dager i året for samme lønn. Dette vil kaste helt om på arbeidernes liv - særlig for dem med familie - og vil få store konsekvenser for helse og sikkerhet.

Cerrejón boikotter også arbeidsdepartementets forslag til å løse opp i konflikten, en streik som nå har vart i fire uker.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
industriallgu@gmail.com