Táto kampaň už skončila.Kolumbia: Podporte baníkov v ich štrajku proti „zmenám smrti“ v bani Cerrejón

V spolupráci s organizáciou Sintracarbón a so združením odborov IndustriALL, ktoré na celom svete zastupuje 50 miliónov zamestnancov ťažobného, energetického a výrobného priemyslu zo 140 krajín a ktoré je významnou posilou v oblasti medzinárodnej solidarity nastupujúcou do zápasu o lepšie pracovné podmienky a odborárske práva na celom svete.

Národný zväz pracovníkov uholného priemyslu (Sintracarbón) je zapojený do ostrého štrajku v povrchovej uhoľnej bani Cerrejón v Kolumbii, ktorá je v spoločnom vlastníctve troch nadnárodných ťažobných spoločností Anglo American, BHP a Glencore. Vo februári 2020 organizácia Sintracarbón v dobrej vier stiahla zoznam požiadaviek a pozastavila kolektívne rokovania z dôvodu pandémie COVID-19. Od posledného, júlového kola kolektívneho vyjednávania spoločnosť nereagovala na návrhy odborov v rokovaniach a namiesto toho požadovala ústupky od získaných práv a výhod. Na druhý deň rokovaní spoločnosť Cerrejón jednostranne oznámila radikálny rozpis pracovných zmien, a to bez konzultácií s odbormi a v rozpore s kolumbijským právom. Nový rozpis zmien, ktorý pracovníci nazvali „zmeny smrti“, bude mať za následok stratu 2 500 priamych a nepriamych pracovných miest, vyžiada si o pracovníkov, aby pracovali o 72 dní za rok viac, ale za rovnakú mzdu, rušivo zasiahne do rodinného života pracovníkov, najmä pracovníkov s rodinnými povinnosťami, a povedie k zvýšeniu únavy, a tým aj k nárastu úrazov a nehôd. Spoločnosť Cerrejón bojkotuje sprostredkovanie ministerstva práce na ukončenie štrajku, ktorý už trvá vyše štyroch týždňov.
Vaša správa bude odoslaná na tieto e-mailové adresy:
industriallgu@gmail.com