Kampanjen er avsluttet.Filippinene: Henda vekk fra forsvarere av arbeidstakerrettigheter!

I partnerskap med Kilusang Mayo Uno (1. mai-bevegelsen - KMU), Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), og Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR).

Vi appellerer om internasjonal solidaritet for å rette søkelyset mot de nådeløse angrepene på folk som forsvarer arbeidstakerrettigheter på Filippinene og i andre land i Asia.

10. oktober ble to fagforeningsaktivister, Kara Taggaoa og Larry Valbuena, arrestert basert på falske anklager om bruk av vold. De to ble senere løslatt mot kausjon. Kara og Larry er bare to av flere hundre som har blitt utsatt for trusler og trakassering for å ha slåss for arbeidstaker- og andre menneskerettigheter.

Angrep mot aktivister har blitt nådeløse siden tidligere president Rodrigo Duterte erklærte krig mot aktivister gjennom såkalt 'red-tagging', dvs stemple dem som kommunister.

Disse angrepene fortsetter under den nye presidenten, Ferdinand Marcos, sønnen til tidligere diktator og forbryter mot menneskerettigheter, Ferdinand Marcos senior.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
osec@dole.gov.ph, oedchr@gmail.com, hrc-sr-freeassembly@un.org, hrc-sr-defenders@un.org, castroa@ilo.org, manila@ilo.org, misun2@apwld.org