This campaign is now closed.Działalność związków zawodowych nie jest ekstremizmem

In partnership with the Association Salidarnast, which was founded in Bremen by Belarusian trade union activists, who left Belarus for security reasons. The organization was created to support those trade union activists who had been arrested and convicted by the Lukashenko regime. The Association Salidarnast provides humanitarian, legal and informational assistance to these people and their families; and encourages everyone to join the struggle for the release of political prisoners. The campaign is launched in partnership with the Belarusian Congress of Democratic Trade Unions, the International Trade Union Confederation (ITUC), the International Union of Foodworkers (IUF), IndustriALL global union, Public Services International (PSI) and the European Trade Union Confederation (ETUC).


Działalność związków zawodowych nie jest ekstremizmem Rok temu, 19 kwietnia 2022 r. aresztowano kilkudziesięciu działaczy związkowych i działaczy Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych. Powodem aresztowań było publiczne antywojenne stanowisko związków zawodowych i krytyka władz białoruskich za łamanie podstawowych praw człowieka. Ponad 30 związkowców skazano na kary do 9 lat na podstawie sfabrykowanych zarzutów. Zlikwidowano wszystkie demokratyczne związki zawodowe i zakazano działalności związkowej. Działacze związkowi i pracownicy widziani podczas protestów w 2020 roku zostali zwolnieni. Zwolnieni pracownicy nie mogą znaleźć pracy, a ich rodziny pozostają bez środków do życia. Uwięzieni przywódcy związkowi są masowo wymieniani jako ekstremiści i terroryści. To jest niedopuszczalne. To musi się zatrzymać. Związki mają pełne prawo do swobodnego działania oraz obrony praw i interesów swoich członków. Prosimy o poświęcenie chwili i dołączenie się do światowego protestu domagającego się uwolnienia przez rząd Białorusi więźniów związkowych i politycznych, zaprzestania represji wobec działaczy związkowych oraz przywrócenia gwarancji legalnej działalności niezależnych związków zawodowych.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
zaidarnast@gmail.com