This campaign is now closed.Cezayir: Bağımsız enerji sendikasına yeni hükümetin saldırıları


In partnership with IndustriALL, the International Union of Foodworkers, Public Services International and the International Trade Union Confederation.

Cezayir hükümeti, kamu enerji şirketi SONELGAZ'da sendikal örgütlenme yapan bağımsız elektrik ve gaz işçileri sendikası SNATEGS’e karşı saldırısını artırıyor. Yüzlerce sendika üyesi, delege ve memur, temel haklarını kullanmaları nedeniyle gerçek dışı cezalarla işten çıkarıldı, taciz edildi ve eziyete maruz bırakıldılar.

Bu yıl mayıs ayında hükümet SNATEG'in yasal statüsünü iptal etti ve sendika Genel Başkanı Raouf Mellal milyonlarca Cezayirliye onyıllar boyunca aşırı faturalandırma yaptığı iddiasıyla yolsuzluk ve büyük dolandırıcılık suçlarından altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şimdi hükümet, sendikayı tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyor. 3 Aralık'ta Çalışma Bakanlığı SNATEGS'in kendini lağvetmek için bir toplantı düzenlemiş olduğunu açıkladı! Oysaki resmi bir toplantı gerçekleşmedi ve Sendika tüzüğüne göre bu kararı yalnızca bir ulusal kongre alabilir.

SNATEGS yaşıyor, mücadeleye devam ediyor ve desteğinize ihtiyaç duyuyor. Cezayir yetkililerine, SNATEGS’e karşı saldırısını durdurmasını, sendikanın haklarına ve yasal statüsüne saygı duymalarını, Sendikalarına sahip çıktıkları için misillemeye maruz bırakılan Raouf Mellal'a ve sendika üyelerine ve temsilcilerine yönelik tüm suçlamaların geri çekilmesini ve görevden alınanların sendikal faaliyetlerini yürütmek ve haklarını kullanabilmeleri için işe iade edilmelerini söyleyen bir mesaj gönder.
Mesajınız aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilecek
president@el-mouradia.dz, contact@mission-algeria.ch, info@ambassade-algerie.ch, chancellerie@amb-algerie.fr