This campaign is now closed.Algeriet: Ny attack från regeringen på ett oberoende fackföbund


In partnership with IndustriALL, the International Union of Foodworkers, Public Services International and the International Trade Union Confederation.

Den algeriska regeringen intensifierar sitt krig mot de oberoende förbund som organiserar arbetarna inom el och gas (SNATEGS) vid det statliga energibolaget SONELGAZ. Hundratals medlemmar och tjänstemän har blivit avskedade, trackasserade och förföljda på påhittade grunder, när de sökt hålla på sina grundläggande rättigheter.

I maj i fjol återkallade regeringen SNATEGS legala status och lät döma dess ordförande Raouf Mellal till sex månaders fängelse. Hans brott var att han avslöjat korruption och förskingring vid SONELGAZ under ett decennium. Samtidigt har man låtit miljoner medborgare få fördyrade räkningar.

Nu försöker regeringen upplösa förbundet. Den tredje mars tillkännagav Arbetsministeriet att förbundet låtit upplösa sig. Men inget auktoritativt möte har ägt rum om saken. Det är dessutom bara den nationella kongressen som kan fatta ett sådant beslut.

SNATEGS lever och kämpar vidare och behöver ditt stöd. Skicka ett budskap till den algeriska regeringen och kräv att den slutar bekriga förbundet och i stället visar respekt för dess rättigheter. Man bör vidare frikänna Raouf Mellal och alla andra medlemmar som riskerar att straffas för sitt engagemang och sina fackliga aktiviteter. De avskedade bör återfå sina anställningar.
Ditt meddelande skickas till följande e-postadresser:
president@el-mouradia.dz, contact@mission-algeria.ch, info@ambassade-algerie.ch, chancellerie@amb-algerie.fr