Kampanjen er avsluttet.Jordan: Løslat lederne av det jordanske lærerforbundet!

I partnerskap med Education International, en global fagorganisasjon med 384 medlemsforbund fra 178 land, og som representerer ca 32,5 millioner arbeidstakere i utdanningssektoren

Education International (EI) ber alle fagorganiserte om å kreve at jordanske myndigheter umiddelbart løslater lederne av landets utdanningsforbund og opphever det ulovlige forbudet mot fagforeningsaktivitet i Jordanian Teacher Association.

Jordanske sikkerhetsstyrker arresterte ledere i fagforbundet 25. juli, gjennomsøkte fagforeningskontorene og la ned forbud mot all aktivitet de neste to årene. JTA har kritisert regjeringen for elendig håndtering av covid-19 krisen. Samme dag sørget opprørspoliti for å stoppe fredelige demonstrasjoner mot myndighetenes angrep på faglige rettigheter.

Den jordanske regjeringen har brukt unntakslover fra mars i år for å begrense borgerrettigheter og politiske rettigheter.

Vi ber deg delta i e-postaksjonen som er rettet mot jordanske myndigheter, og kreve umiddelbar løslatelse av fagforeningslederne uten forbehold. Vi krever at myndighetene må garantere de faglige rettighetene til lærere og annet undervisningspersonell.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
moecs@moe.gov.jo, info@mol.gov.jo