This campaign is now closed.Jordanien: Släpp ledarna för det Jordanska Lärarförbundet

i samarbete med Education International, aen global fackföreningsfederation bestående av 384 föreningar och fackföreningar i 178 länder och områden, som representerar 32.5 miljoner utbildare och stödjer professionella.

Education International (EI) ber arbetare och fackföreningar att uppmana de jordanska myndigheterna att omedelbart släppa utbildningsförbundets ledare och återkalla det olagliga avbrottet av allt fackligt arbete från den jordanska lärarföreningen. De jordanska säkerhetsstyrkorna arresterade ledande medlemmar i fackföreningen den 25 juli, attackerade fackföreningskontoren och stängde fackföreningen under två år. JTA hade kritiserat regeringen för deras dåliga hantering av Covid-krisen. Samma dag utplacerades ordningspoliser för att stoppa fredliga demonstrationer, initierade av JTA-medlemmar, som fördömde attacken på fackliga rättigheter. Den jordanska regeringen har använt nöd lagar som antogs i mars för att begränsa medborgerliga och politiska rättigheter. Skriv under detta meddelande för att stödja ett ovillkorligt frisläppande av de fackliga ledarna och garantera utövandet av grundläggande rättigheter för lärare och utbildningsarbetare i Jordanien.
Ditt meddelande skickas till följande e-postadresser:
moecs@moe.gov.jo, info@mol.gov.jo