This campaign is now closed.Algeriet: Fria den fackliga ledaren Mourad Ghedia

I samarbete med Public Services International, en global fackförening med mer än 700 fackföreningar som representerar 30 miljoner arbetare i 154 länder och SNAPAP Algeriet.

Mourad Ghedia, ordförande för SNAPAP / CGATA Justice Sector Workers, har arresterats och ställts under ett interneringsbeslut i El-Harrach-fängelset. Gå med i LabourStart-kampanjen och begär att han omedelbart ska släppas. Herr Ghedia, en tjänsteman till yrket, hade tidigare blivit avstängd 2012 i nästan tre år tillsammans med 57 andra personer för strejk, utan att något förfarande har följt eller några styrkande handlingar har skickats till dem. Friheten att strejka är en grundläggande medborgerlig rättighet och en väsentlig följd av föreningsfriheten. Interneringen av fackliga ledare, av skäl relaterade till legitima krav, utgör ett allvarligt hinder för utövandet av deras rättigheter och kränker föreningsfriheten. Vi fördömer det godtyckliga gripandet och fängelset av Mourad Ghedia och uppmanar den algeriska regeringen att omedelbart frige och upphäva alla anklagelser mot M. Ghedia och att respektera de internationella konventioner som Algeriet vederbörligen har ratificerat.
Ditt meddelande skickas till följande e-postadresser:
contact@mjustice.dz, president@el-mouradia.dz, snapap_snata@yahoo.com, femmesnapap@yahoo.fr