රටවල ප්රයවර්ධනය කිරීමට ඔබේ සමිති ලබා ගන්නකාම්බෝජය: සිරගත කරන ලද වෘත්තීය සමිති නායකයින් නිදහස් කර සියලු චෝදනා කොන්දේසි විරහිතව ඉවත් කරන්න

In partnership with the International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tourism, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF).

‘නාගවර්ල්ඩ්’ (එල්. ආර්. එස්. යූ.) හි කහ්මර් සේවක සංගමයේ කම්කරු අයිතිවාසිකම් සඳහා සහාය දක්වන වෘත්තීය සංගමයේ වෘත්තීය සමිති නායකයින් 8 දෙනෙකුට එරෙහි සියලු චෝදනා කොන්දේසි විරහිතව වහාම නිදොස් කොට නිදහස් කරන ලෙස අයි. යූ. එෆ් ඉල්ලා සිටියි. 2021 දෙසැම්බර් 18 වන දින ‘නාගවර්ල්ඩ්’ කැසිනෝ හෝටලයේ කම්කරුවන් වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කරන ලද්දේ, බොහෝ දෙනෙකු අසරණ කරමින් 1,300 කට අධික කම්කරුවන් සංඛ්‍යාවක් බලහත්කාරයෙන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කළමනාකාරීත්වය සද්භාවයෙන් සාකච්ඡා කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට විරෝධය දැක්වීම සඳහා ය.
දෙසැම්බර් 31 වන දින එල්. ආර්. එස්. යූ. හි කම්කරුවන් හා නායකයින් පිරිසක් පොලිස් නිළධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. 2022 ජනවාරි 4 වන දින, එල්. ආර්. එස්. යූ. සභාපති සිතාර් චිම් සිවිල් මහතා සිවිල් ඇඳුමින් සැරසුණු පොලිසිස් නිළධාරීන් විසින් උද්ඝෝෂණ පෙළපාළියේදී ප්‍රචණ්ඩ ලෙස අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. එහිදී අනෙකුත් වෘත්තීය සමිති නායකයින් ද අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.
පුද්ගලයන් 8 දෙනෙකු දැනට අත්අඩංගුවේ පසුවන අතර ඔවුන් සියල්ලන්ටම අපරාධ සංග්‍රහය යටතේ වසර 5ක් දක්වා සිරදඬුවම් ලැබිය හැකි අපෝත්සාහන වැරදි සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී ඇත. කොවිඩ්-19 සීමා පැනවීම් ඔවුන්ට නීතිමය නියෝජනය සඳහා ඇති ප්‍රවේශය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සඳහා නිදහසට කරුණක් ලෙස භාවිත කර ඇත. අයි.එල්. ඕ. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ගයි රයිඩර් මහතා මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කර ඇති අතර අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයින් වහාම නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියි.
ඔබේ පණිවිඩය පහත සඳහන් විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයන් වෙත යොමු කෙරෙනු ඇත:
mfaic@mfaic.gov.kh, camemb.gva@mfaic.gov.kh, info@moj.gov.kh, info@interior.gov.kh, info@chrc.gov.kh