This campaign is now closed.Litwa: Pierwszy strajk w sektorze prywatnym od 30 lat

In partnership with the Lithuanian Industry Trade Union Federation, (LPPSF) which brings together 38 trade unions and 3,000 members in chemical industry, construction, energy and electricity, waste and water sectors all over Lithuania.

Pracownicy litewskiej fabryki nawozów azotowych i chemikaliów "Achema" rozpoczęli 8 lutego strajk na czas nieokreślony, po ciągłych wysiłkach zmierzających do wykorzystania wszystkich środków dialogu społecznego i osiągnięcia porozumienia zbiorowego. Jest to pierwszy strajk w litewskim sektorze prywatnym w ciągu ostatnich 30 lat. Pracodawca ignoruje prawo związków zawodowych do rokowań, nazywając układ zbiorowy jedynie "kawałkiem papieru" i określając sam związek zawodowy jako największe ryzyko i zagrożenie dla firmy, obiecując jedynie przegląd systemu wynagrodzeń i podniesienie płac. Strajkując, pracownicy żądają, aby system wynagrodzeń został zapisany w układzie zbiorowym. Domagają się również indeksacji płac i jasnych zasad dotyczących nadgodzin. Wzywamy kierownictwo firmy "Achema" do uznania związku zawodowego, respektowania jego prawa do negocjacji oraz, zgodnie z zasadami konstruktywnego dialogu społecznego i wzajemnego zrozumienia, do zawarcia układu zbiorowego.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
info@achema.com, r.miliauskas@achema.com, sekretoriatas@achema.com, Info@achemosgrupe.lt, pramprof@gmail.com