ეს კამპანია დასრულდა.ლიტვა: პირველი გაფიცვა კერძო სექტორში 30 წლის განმავლობაში

“Lithuanian Industry Trade Union Federation“-თან თანამშრომლობით, რომელიც აერთიანებს 38 პროფკავშირს და 300 წევრს ქიმიურ მრეწველობაში, მშენებლობაში, ენერგეტიკასა და ელექტროენერგიაში, ნარჩენებსა და წყლის სექტორში მთელი ლიტვის მასშტაბით.

სოციალური დიალოგის ყველა ხერხისა და კოლექტიური შეთანხმების მიღწევის უწყვეტი მცდელობის შემდეგ, ლიტვის აზოტოვანი სასუქებისა და ქიმიკატების ქარხანაში, "Achema"-ს თანამშრომლებმა 8 თებერვალს განუსაზღვრელი გაფიცვა გამოაცხადეს. ეს არის პირველი გაფიცვა ლიტვის კერძო სექტორში ბოლო 30 წლის განმავლობაში. დამსაქმებელი უგულებელჰყოფს პროფკავშირის უფლებას გარიგებაზე, კოლექტიურ ხელშეკრულებას მხოლოდ „ქაღალდის ნაჭერს“ უწოდებს, თავად პროფკავშირს კომპანიისთვის უდიდეს რისკსა და საფრთხეს უწოდებს და მხოლოდ ანაზღაურების სისტემის გადახედვასა და ხელფასების გაზრდას ჰპირდება. გაფიცვებით, მუშები ითხოვენ, რომ კოლექტიურ ხელშეკრულებაში ანაზღაურების სისტემა იყოს გაწერილი. ისინი ასევე მოითხოვენ ხელფასების ინდექსირებას და მკაფიო წესებს ზეგანაკვეთური სამუშაოების შესახებ. ჩვენ მოვუწოდებთ კომპანია „Achema“-ს ხელმძღვანელობას, აღიაროს პროფკავშირი, პატივი სცეს მის უფლებას მოლაპარაკებაზე და, კონსტრუქციული სოციალური დიალოგისა და ურთიერთგაგების პრინციპების შესაბამისად, მიაღწიოს კოლექტიური შეთანხმებას.
თქვენი შეტყობინება გაიგზავნება შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე :
info@achema.com, r.miliauskas@achema.com, sekretoriatas@achema.com, Info@achemosgrupe.lt, pramprof@gmail.com