این کمپین در حال حاضر تمام شده استایران: .معلمان فعال صنفی زندانی را آزاد کنید

با مشارکت آموزش بین الملل، صدای معلمان و فعالین فرهنگی در سراسر دنیا. از طریق 383 سازمانهای عضوش، آموزش بین الملل نماینده بیش از 32 میلیون معلم و کارکنان پشتیبانی آموزشی در 178 کشور و قلمرو می باشد

یک سال پس از خیزش "زن، زندگی، آزادی"، ابزارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران تلاشهای خود برای سرکوب هر نوع مخالفت تشدید کرده وموجی از اقدامات تجاوزکارانه را علیه شهروندان، فرهنگیان و فعالین کارگری ایران به راه انداخته است. این سرکوب به خاطر حضورمحکم جوانان در اعتراضات ژینا مهسا، در درجه اول معلمان و موسسات آموزشی را هدف قرار داده است. معلمان ایرانی همواره خواسته های خود را برای بهبود شرایط کار و به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادی های اساسیشان، چه به عنوان کارگر و چه به عنوان شهروند، بیان کرده اند. با این همه، از اول ماه مه 2022 بسیاری از رهبران انجمنهای استانی و شهرستانی معلمان (وابسته به شورای هماهنگی ملی انجمنهای صنفی معلمان ایران که زیرمجموعه آموزش بین الملل می باشد) با دستگیری ها، بازداشت ها و حتی شکنجه های غیرقانونی مواجه شده اند، همگی به خاطر فعالیتهای مسالمت آمیز و قانونی صنفیشان
پیام شما به این نشانی‌های ای‌میل فرستاده خواهد شد:
missionofiran@gmail.com, iran@un.int, contact@leader.ir, info_leader@leader.ir, EILabourstart@ei-ie.org