Matikas na pananamit, hamak na pagtrato: Isponsor sa koponan ng Bundesliga sinisisante ang mga miyembro ng unyon

In partnership with IndustriALL which represents 50 million workers in 140 countries in the mining, energy and manufacturing sectors and is a force in global solidarity taking up the fight for better working conditions and trade union rights around the world.

Ang kumpanya ng Aleman na damit na Roy Robson ay nagsisante ng labing-isang miyembro ng unyon mula sa pabrika nito sa Izmir, Turkey. Ang kumpanya ay isang pangunahing sponsor ng mga kilalang German Bundesliga football teams na Werder Bremen and VfL Wolfsburg. Ang planta ng Izmir ay gumagamit ng 600 katao, at ang unyon ng tela ay sinubukang i-organisa ito sa loob ng ilang panahon.

Gayunpaman, kapag sumali ang mga manggagawa sa unyon, sila ay sinisesante ng kumpanya. Kabuuan na labing-isang miyembro ng unyon ang sinisante sa taong ito. Tinanggihan ng tagapamahala ang isang pulong, na nagsasabi na sa prinsipyo, ang kumpanya ay hindi kailanman nakikipagpulong sa mga unyon.


Makakatulong ka! I-type mo ang pangalan at email address mo, at i-click ang Ipadala ang Mensahe sa baba ng pahina.

Pangalan:
[kailangang sagutan]
Email address:
[kailangang sagutan]
Unyon/organisasyon ninyo:
Bansa mo:
I-type ang mensahe mo dito o gamitin na lang ang naihandang mensahe.


Kung gusto mong makatanggap ng urgent action alerts mula sa amin, pakilagyan ng tsek ang kahon:
LabourStart takes your privacy very seriously. Read our privacy statement here.

Stop spam!
Enter the number 3735 here:

Thank you

Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
royrobson@labourstart.org