Kampanjen er avsluttet.Polen: Hutchinson Ports må gi fagforeningsaktivist Marek Szymczak jobben tilbake

I partnerskap med havnearbeiderseksjonen i NSZZ Solidarność

Stolt havnearbeider og organisasjonsarbeider i NSZZ Solidarność, Marek Szymczak, fikk i mai 2017 sparken av Hutchinson Ports i Polen. Marek sloss for tryggere arbeidsforhold ved Hutchinsons terminal i Gdynia, drev kampanje for mindre outsourcing, kortere arbeidstid, mindre overtid, og for en tariffavtale som garanterte høyere lønn og bedre arbeidsforhold for havnearbeiderne i Gdynia.

Den gangen jobbet havnearbeiderne i Gdynia regelmessig mer enn 16 timer om dagen med et system der de første 8-10 timene ble registrert hos arbeidsgiveren Hutchinson, mens resten ble fakturert gjennom et eksternt selskap. Arbeiderne var bekymret over dårlig sikkerhet på grunn av dårlig utstyr og utilstrekkelige investeringer.

I mai 2017 ble Marek utsatt for en ulykke på jobb. Med legens godkjenning deltok han på et internasjonalt møte for unge havnearbeidere i Antwerpen i juni. Hutchinson engasjerte privatdetektiv for å følge med på hva Marek gjorde under sykefraværet, og ga han sparken på grunn av brudd på sykelønnsreglene.

Fagforeningen mener at Marek ble oppsagt som et ledd i Hutchinsons fagforeningsknusing. Marek har slåss for å få tilbake jobben i to år, og nå ber han og NSZZ Solidarność om hjelp fra fagorganiserte i hele verden. De ber deg kreve at Hutchinson Ports gir Marek Szymczak jobben tilbake.

Se video
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
chengc@hutchison-westports.co.uk, grouphr@hutchisonports.com, gct.solidarnosc@gmail.com