This campaign is now closed.Polska: Hutchison Ports musi przywrócić zwolnionego działacza związkowego Marka Szymczaka

W partnerstwie z Krajową Sekcją Portów Morskich NSZZ „Solidarność

Dumny doker i organizator NSZZ SolidarnośĆ, Marek Szymczak został zwolniony przez Hutchison Ports w Polsce w maju 2017 r. Marek walczył o bezpieczniejszą pracę dla pracowników terminalu w Hutchison Ports w Gdyni, prowadząc kampanię na rzecz ograniczenia outsourcingu, krótszych godzin i zmiany kultury, która polegała na pracy w nadmiernych godzinach nadliczbowych i układu zbiorowego pracy gwarantującego wyższe płace i lepsze warunki dla dokerów w Gdyni. W tym czasie dokerzy na terminalu regularnie pracowali ponad 16 godzin dziennie, w systemie, w którym pierwsze 8-10 godzin zostało zarejestrowane przez Hutchison, a dodatkowe godziny zostały rozliczone przez firmę zewnętrzną. Poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa mechanicznego istniały u pracowników z pogarszającym się stanem wyposażenia i malejącymi inwestycjami. W maju 2017, roku Marek doznał wypadku przy pracy. Za zgodą lekarza Marek uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu młodych dokerów w Antwerpii w czerwcu 2017 r. Hutchison zatrudnił prywatnego detektywa do monitorowania jego działalności podczas zwolnienia lekarskiego i zwolnił go z powodu niewłaściwego korzystania z uprawnień do zwolnienia chorobowego. Zdaniem członków związku zwolnienie Marka miało na celu zastraszenie pracowników i eskalację działań Hutchisona przeciwko NSZZ Solidarność i jej działaczom i członkom. Przez dwa lata Marek walczył o przywrócenie do pracy, a teraz on i NSZZ Solidarność proszą o waszą pomoc - i międzynarodową solidarność - o wysłanie silnego i jasnego przesłania do Hutchison Ports o przywrócenie Marka Szymczaka.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
chengc@hutchison-westports.co.uk, grouphr@hutchisonports.com, gct.solidarnosc@gmail.com