קמפיין זה הסתייםפולין: על חברת הנמלים האצי'נסון להשיב לעבודה את חבר הועד מארק שימצ'אק

בשיתוף עם ארגון העובדים הארצי של פועלי הנמל סולידריות NSZZ

מארק שימצ'אק הוא סוור גאה ופעיל בארגון העובדים "סולידריות NSZZ". מארק פוטר מעבדתו בחברת הנמלים האצ'ינסון בפולין בחודש מאי 2017. מארק נאבק על בטיחות בעבודה ברציפי החברה בנמל בגדיניה וכן על הפחתת מיקור החוץ, הפחתת עומס העבודה והשעות הנוסםות וחתימה על הסכם עבודה קיבוצי שישפר את תנאי הסוורים בנמל בגדיניה. באותה העת הסוורים ופועלי הנמל הועסקו במשך 16 שעות ברצף, כאשר 8-10 השעות הראשונות שולמו על ידי חברת האצ'ינסון ישירות ואילו שאר השעות שולמו על ידי חברה חיצונית כדי להימנע מתשלום שעות נוספות וזכויות סוציאליות. במתקני הנמל התגלו תקות בטיחויות הולכות וגוברות כאשר הציוד הלך והתדרדר כתוצא מחוסר בהשקעה. בחודש מאי 2017 מארק עבר תאונת עבודה. בחודש יוני 2017, באישור רופאו, השתתף מארק בכנס סוורים צעירים באנטוורפן. חברת האצ'ינסון שכרה בלש פרטי שירגל אחריו מארק בתקופת המחלה ופיטרה אותו בעילה של "ניצול לרעה של חופשת המחלה". חבריו לאיגוד של מארק מבינים את הצעד הזה של החברה כניסיון להלך עליהם אימים וכצעד נוספת בניסיונות שבירת האיגוד שהם סובלים ממנו. במשך שנתיים מארק מנהל מאבק למען החזרתו לעבודה. היום מארק וארגון העובדים "סולידריות NSZZ" מבקשים את עזרתך ואת הסולידריות שלך - אנא שלח מסר תקיף וברור לחברת האצ'ינסון - להחזיר את מארק לעבודה.
המסר שלכם ישלח לכתובות הדוא"ל הבאות:
chengc@hutchison-westports.co.uk, grouphr@hutchisonports.com, gct.solidarnosc@gmail.com