Sarado na ang kampanyang ito.Poland: Dapat na ibalik ng Hutchison Ports ang aktibista ng unyon na si Marek Szymczak

In partnership with the National Section of Port Workers NSZZ Solidarność.

Ang may ipagmamalaki na mangagawa sa daungan at tagapag-ayos ng NSZZ Solidarność na si Marek Szymczak ay sinisante ng Hutchison Ports sa Poland noong Mayo 2017. Si Marek ay nakikipaglaban para sa isang mas ligtas na trabaho para sa mga manggagawa sa terminal ng Gdynia ng Hutchison, nangangampanya para bumama ang outsourcing, para sa mas maikling oras at pagbabago sa isang kultura na umaasa sa labis na overtime, at para sa isang kolektibong kasunduan na nag-gagarantiya ng mas mataas na sahod at mas mahusay na kondisyon para sa mga manggagawa sa daungan sa Gdynia. Sa ngayon ang mga manggagawa sa terminal ay regular na nagtrabaho nang higit sa 16 na oras sa isang araw, sa isang sistema kung saan ang unang 8-10 na oras ay naitala ng Hutchison, at ang mga karagdagang oras ay sinisingil sa isang panlabas na kumpanya. Umiiral ang mga seryosong mekanikal na alintana sa kaligtasan sa workforce kasama ng nasisira nang kagamitan at lumiliit na pamumuhunan. Noong Mayo 2017, na-aksidente sa trabaho si Marek. Sa pamamagitan ng pag-apruba ng kanyang doktor, nakilahok si Marek sa internasyonal na pulong ng mga batang dockers sa Antwerp noong Hunyo 2017. Ang Hutchison ay nagbayad ng isang pribadong imbestigador upang masubaybayan ang kanyang mga gawain habang naka-sick leave at siya ay sinisante batay sa maling paggamit ng mga karapatan ng naka-sick leave. Sa opinyon ng mga miyembro ng unyon, ang pag-sisante kay Marek ay sinadya upang takutin ang mga manggagawa at isang pagtaas ng union-busting agenda ng Hutchison laban sa NSZZ Solidarność at mga aktibista at mga miyembro nito. Sa loob ng 2 taon, nakipaglaban si Marek para sa kanyang muling pagbabalik sa trabaho, at ngayon siya at ang NSZZ Solidarność ay humihiling ng iyong tulong - at internasyunal na pagkakaisa - upang magpadala ng malakas at malinaw na mensahe sa Hutchison Ports upang ibalik si Marek Szymczak.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
chengc@hutchison-westports.co.uk, grouphr@hutchisonports.com, sekretariat@gct.pl, j.jarmakowski@gct.pl, d.grzegorkiewicz@gct.pl, gct.solidarnosc@gmail.com