This campaign is now closed.Arnavutluk: Maden işçileri ile dayanışma - baskıyı derhal sona erdirin!

Bu kampanya, Arnavutluk'ta siyasi partiler ve işverenlerden bağımsız, ilk demokratik maden işçileri sendikası olan Bulqzia Birleşik Maden İşçileri Sendikası (Arnavutluk) ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

Bulqzia Birleşik Maden İşçileri Sendikası, 17 Kasım 2019 tarihinde kuruluşunu ilan etti. 5 gün sonra sendikanın başkanı, Balfin isimli çok güçlü bir şirket bünyesinde yer alan AlbChrome isimli büyük bir maden şirketi tarafından işten çıkarıldı. Bunun üzerine işçiler, sendika başkanlarının işe iade edilmesi, işçiler üzerindeki baskıya son verilmesi ve daha yüksek ücret talebiyle iş bıraktı. Takip eden günlerde, diğer sendika liderleri ve aktivistleri polis tarafından geçici olarak göz altına alındı ve sorgulandı. 2 Aralık'ta AlbChrome, sendikanın bir başka yürütme kurulu üyesini daha işten attı. İşveren ve polisin saldırıları karşısında ve ülkenin en zenginlerinin tarafını tutan medyanın konuyu tümüyle görmezden geldiği koşullarda; yerel iş müfettişinin sendikacıların işten çıkarılması konusuyla ilgilenecekleri sözünü vermesi üzerine işçiler grevlerine son verdi. İki sendika liderinin işten atılmasının sadece sendikanın geleceği üzerinde değil aynı zamanda bu iki işçinin aileleri bakımından da ciddi sonuçları olacak. Her ne kadar kromun ihracından yılda 100 milyonun üzerinde gelir elde edilse de, Bulqiza'daki aileler Arnavutluk'un en yoksul aileleri arasında yer alıyor ve bu ailelerin geçimleri tümüyle madene bağlı. Bu arada sendikaya yönelik saldırılar devam ediyor! 12 Aralık'ta sendikanın yürütme kurulu üyelerinden birine daha işten çıkarma ihtarı verildi ve bu işçi daha önce hiç deneyimi olmadığı bir işte görevlendirildi.
Mesajınız aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilecek
sindikataminatoreve@gmail.com, info@financa.gov.al