Tato kampan je nyní uzavrená.Albánie: Solidarita s horníky – okamžitě zastavte represe

Ve spolupráci s albánským Odborovým svazem důlních pracovníků v Bulqize, první demokratickou odborovou organizací důlních pracovníků v Albánii, která není závislá na politických stranách a zaměstnavatelích.

17. listopadu oznámil albánský Odborový svaz důlních pracovníků v Bulqize své založení. Po pěti dnech byl jeho předseda propuštěn zaměstnavatelem, společností AlbChrome, která je součástí velmi mocné korporace Balfin a která je největší důlní společností působící v daném regionu.
Pracovníci v reakci bojkotovali práci a žádali znovupřijetí svého odborového lídra, zastavení represí proti pracovníkům a zvýšení mezd. Následující dny byli další odboroví lídři a aktivisté dočasně zadrženi a vyslýcháni policií. 2. prosince společnost AlbChrome vyhodila další členy odborového výkonného výboru. Pod útoky zaměstnavatele a policie, za naprosté ignorace médií, která jsou očividně na straně majitele korporace, nejbohatšího albánského podnikatele, se pracovníci na základě slibu místního pracovního inspektorátu, že se bude případem propuštěných odborářů zabývat, rozhodli stávku ukončit. Propuštění dvou odborových lídrů má závažné následky nejenom pro budoucnost odborů, ale také pro rodiny těchto pracovníků. Přestože výnos z vývozu chromu dosahuje 100 milionů euro za rok, rodiny v Bulqize patří mezi nejchudší v Albánii a jejich přežití závisí na chromových dolech. Mezitím dále pokračují útoky na odbory. Dalšímu členu odborového výkonného výboru bylo 12. prosince vyhrožováno výpovědí a byl přeřazen na nižší pracovní pozici, na které nemá žádné předchozí zkušenosti.
Vaše zpráva bude odeslána na následující e-mailové adresy:
sindikataminatoreve@gmail.com, info@financa.gov.al