Kampanjen er avsluttet.Colombia: Fordøm dødstrusler mot lederne av lærernes fagforening FECODE

I partnerskap med Education International, en global fagorganisasjon som representerer 396 forbund i 171 land, og som representerer 32,5 millioner arbeidstakere i utdanningssektoren.

26. oktober mottok alle 15 i forbundsstyret i FECODE, et colombiansk forbund for ansatte i utdanningssektoren, dødstrusler. Også lederen av hovedorganisasjonen CUT som kommer fra FECODE, fikk de samme truslene. Truslene hadde form av en begravelseskrans med ordene 'rest in peace'. 16 lys og 16 dødsannonser med navnene på de 16 tillitsvalgte ble også levert på døra til Carlos Rivas, FECODEs advokat.

Truslene kommer etter at det har vært aksjoner fra fagbevegelsen mot den sosiale, helsemessige, utdanningsmessige og økonomiske krisa i landet. FECODE står også i spissen for et initiativ for å fremme skoler som fredssoner gjennom lokale dialoger.

FECODE og Escuela Nacional Sindical har registrert 6119 brudd på retten til liv, fysisk integritet og frihet for tillitsvalgte blant lærere i Colombia mellom 1986 og 2016. Denne inkluderer 990 mord, 78 forsvinninger og 49 forsøk på mord, i tillegg til over 3000 trusler og mer enn 1500 tvangsforflytninger.

Forsøk fra myndighetene på å fleksibilisere arbeidslivet, redusere omfanget av tariffavtalene og begrense streikeretten har kommet samtidig med en systematisk kampanje på sosiale medier med ærekrenkelser og hatytringer rettet mot FECODE for å få lærerne og fagforeningene deres til å tie.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
ebruselas@cancilleria.gov.co, denuncias@fecode.edu.co