Táto kampaň už skončila.Kolumbia: Odsúďte hrozby zabitím zamerané na vedúcich predstaviteľov odborovej organizácie zamestnancov v oblasti vzdelávania FECODE

V spolupráci s organizáciou Education International, celosvetovou federáciou odborov, ktorá spája 396 združení a odborových organizácií v 171 krajinách a územiach, ktoré zastupujú takmer 32,5 milióna pedagógov a odborného podporného personálu.

Všetkých pätnásť členov výkonného výboru odborovej organizácie FECODE, Kolumbijskej federácie pracovníkov v oblasti vzdelávania (Federación Colombiana de Educadores) dostalo 26. októbra vyhrážky smrťou a spolu s nimi ich dostal aj prezident odborovej konfederácie CUT, bývalý pedagóg a vedúci predstaviteľ FECODE. Hrozby mali podobu pohrebného venca s nápisom „odpočívaj v pokoji“. Šestnásť sviec a šestnásť smútočných oznámení s menom každého z vedúcich predstaviteľov, ktorí sú terčom vyhrážok, bolo doručených aj do domu Carlosa Rivasa, tajomníka organizácie FECODE pre právne záležitosti.

Hrozby prišli po akciách s celoštátnym dosahom, ktoré viedli odbory v súvislosti so sociálnou, zdravotnou, vzdelávacou a hospodárskou krízou v krajine. Organizácia FECODE okrem toho vedie iniciatívu na podporu škôl ako tzv. zón mieru (territorios de paz) prostredníctvom dialógov v komunitách.

Organizácie FECODE a Escuela Nacional Sindical v rokoch 1986 až 2016 zaznamenali 6 119 porušení práva na život, telesnú integritu a slobodu učiteľov – odborárov v Kolumbii. Toto číslo zahŕňa aj 990 vrážd, 78 nedobrovoľných zmiznutí a 49 pokusov o vraždu popri vyše 3 000 hrozieb a vyše 1 500 prípadov núteného vysídľovania.

Činnosti orgánov smerujúce k zvýšeniu flexibility práce, zníženiu rozsahu kolektívneho vyjednávania a k obmedzeniu práva na štrajk sa spojili so systematickým očierňovaním a nenávisťou na sociálnych médiách zameraných proti organizácii FECODE s cieľom umlčať učiteľov a ich odbory.
Vaša správa bude odoslaná na tieto e-mailové adresy:
ebruselas@cancilleria.gov.co, denuncias@fecode.edu.co