This campaign is now closed.Polska: IKEA narusza prawo pracy, zwolniła lidera związkowego

We współpracy z NSZZ "Solidarność" , ogólnopolskim związkiem zawodowym utworzonym w 1980r.

Pismem z dnia 28.11.22r. Pan Dariusz Kawka, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w IKEA Industry Poland Sp. z o. o. oraz członek Europejskiej Rady Zakładowej IKEA, został dyscyplinarnie zwolniony z pracy bez okresu wypowiedzenia pomimo działalności związkowej, która chroni go przed zwolnieniem bez wcześniejszej zgody zakładowej organizacji związkowej. Po przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy odnotowano, że pracodawca naruszył prawo pracy w sposób rażący. Mimo wymiany pism z pracodawcą, w tym zarządem korporacji i wielu innych działań mających na celu ochronę Dariusza Kawki przed zwolnieniem, pracodawca pozostaje niewzruszony. Dariusz Kawka podejmował w zakładzie pracy wiele działań w interesie pracowników. Został zwolniony bezpodstawnie, na co NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
jakub.jankowski@inter.ikea.com, malgorzata.dobies-turulska@inter.ikea.com, zbigniew.nikelewski@inter.ikea.com, lars-goran.gustafsson@inter.ikea.com