קמפיין זה הסתייםפולין: איקאה הפרה את חוקי העבודה ופיטרה את יו

בשיתוף עם NSZZ סולידריות, איגוד מקצועי פולני שנוסד בשנת 1980.

במכתב מיום 28.11.2022 פיטרה הנהלת איקאה פולין בע"מ את דריוס קפקא יו"ר ועד עובדי האיגוד המקצועי הפולני "NSZZ סולידריות" וחבר מועצת העובדים האירופאית של איקאה. הוא פוטר עקב הפרות משמעת כביכול, מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ולמרות שלפי החוק לא ניתן לפטר יו"ר ועד מבלי לקבל את אישור האיגוד המקצועי. מפקחי אגף העבודה הממשלתי הוציאו דו"ח לפיו איקאה הפרה את חוקי העבודה. למרות חליפת מכתבים בין העובד, הנהלת הדירקטוריון, ופעולות נוספות שנקט בהם האיגוד המקצועי כדי למנוע את פיטורי קפקא - ההנהלה מסרבת להשיבו לעבודה. דריוס קפקא פעל רבות למען עובדי החברה. פיטוריו לא מבוססים, לא מוצדקים ו"NSZZ סולידריות" לא תעבור עליו לסדר היום.
המסר שלכם ישלח לכתובות הדוא"ל הבאות:
jakub.jankowski@inter.ikea.com, malgorzata.dobies-turulska@inter.ikea.com, zbigniew.nikelewski@inter.ikea.com, lars-goran.gustafsson@inter.ikea.com