Táto kampaň už skončila.Poľsko: Spoločnosť IKEA prepustením odborového predáka porušila pracovné právo

V spolupráci s hnutím NSZZ Solidarita (Solidarność), poľským celoštátnym odborovým centrom založeným v roku 1980.

Dariusz Kawka, vedúci predstaviteľ odborovej organizácie NSZZ Solidarita v spoločnosti IKEA Industry Poland Ltd. a člen európskej pracovnej rady spoločnosti IKEA bol listom z 28. novembra 2022 prepustený zo zamestnania z disciplinárnych dôvodov bez výpovednej lehoty napriek tomu, že ho členstvo v odboroch chráni pred prepustením bez predchádzajúceho súhlasu odborovej organizácie v spoločnosti. Štátny inšpektorát práce po kontrole oznámil, že zamestnávateľ hrubo porušil pracovné právo. Ani výmena listov so zamestnávateľom vrátane správnej rady spoločnosti a mnohé ďalšie opatrenia na ochranu Dariusza Kawku pred prepustením zamestnávateľom nijako nepohli. Dariusz Kawka spravil veľa v záujme pracovníkov v spoločnosti. Jeho prepustenie je neodôvodnené a nespravodlivé a organizácia NSZZ Solidarita to nebude trpieť.
Vaša správa bude odoslaná na tieto e-mailové adresy:
jakub.jankowski@inter.ikea.com, malgorzata.dobies-turulska@inter.ikea.com, zbigniew.nikelewski@inter.ikea.com, lars-goran.gustafsson@inter.ikea.com