Kampanjen er avsluttet.Polen: IKEA bryter arbeidslivslov, sier opp fagforeningsleder

I partnerskap med NSZZ "Solidarność", en hovedorganisasjon i Polen, etablert 1980

Dariusz Kawka, leder av NSZZ "Solidarność" i IKEA Industry Poland Ltd. og medlem av IKEA European Works Council, ble sagt opp per brev 28. november 2022 av disiplinære grunner uten advarsel på forhånd. Oppsigelsen kom på tross av tillitsvervet hans som beskytter han mot å bli sagt opp uten at fagforeningen har godkjent dette på forhånd.

Polens arbeidstilsyn har konkludert at arbeidsgiveren har forbrutt seg alvorlig mot landets arbeidslivslov. Men IKEA står på sitt og vil ikke trekke oppsigelsen.

Dariusz Kawka har vært en aktiv og brysom tillitsvalgt. Fagorganisasjonen NSZZ "Solidarność" hevder at oppsigelsen er ubegrunnet og urettferdig, og de vil ikke godta den.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
jakub.jankowski@inter.ikea.com, malgorzata.dobies-turulska@inter.ikea.com, zbigniew.nikelewski@inter.ikea.com, lars-goran.gustafsson@inter.ikea.com