Tato kampan je nyní uzavrená.Polsko: IKEA porušila pracovní právo, vyhodila odborového předáka

Ve spolupráci se Solidaritou (NSZZ „Solidarność“, celostátní odborovou organizací v Polsku založenou v roce 1980.

Dopisem z 28.listopadu 2022 byl Dariusz Kawka, předák Solidarity (NSZZ „Solidarność“) ve společnosti IKEA Industry Poland Ltd. a člen evropské rady zaměstnanců IKEA, bez výpovědní lhůty propuštěn z práce z disciplinárních důvodů, a to navzdory své odborové činnosti, která ho chrání před výpovědí bez souhlasu odborové organizace. Státní inspekce práce po prozkoumání tohoto případu oznámila, že zaměstnavatel hrubě porušil pracovní právo. Navzdory výměně dopisů se zaměstnavatelem, včetně představenstva společnosti, a mnoha dalším krokům, které měly ochránit pana Kawku před propuštěním, zaměstnavatel stále neustoupil. Dariusz Kawka vykonal mnoho práce v zájmu pracovníků společnosti. Jeho výpověď je neopodstatněná a nespravedlivá a Solidarita ji nebude tolerovat.
Vaše zpráva bude odeslána na následující e-mailové adresy:
jakub.jankowski@inter.ikea.com, malgorzata.dobies-turulska@inter.ikea.com, zbigniew.nikelewski@inter.ikea.com, lars-goran.gustafsson@inter.ikea.com