Kampanjen er avsluttet.Georgia: På tide med en ny arbeidslivslov

I partnerskap med den georgiske fagbevegelsen (GTUC)

Helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder har vært høyt prioritert av den georgiske fagbevegelsen GTUC lenge. Siden myndighetene stoppet å utføre inspeksjoner i 2006 har tallet på dødsulykker i arbeidslivet steget dramatisk. 460 arbeidere har dødd og 796 er alvorlig skadet - og tallene øker.

Regjeringen i Georgia ser på ratifikasjon av ILOs kjernekonvensjoner som en trussel mot næringslivet, og på tross av assosiasjonsavtalen de har gjort med EU, har landet ikke etablert noe arbeidsinspektorat. Utkast til en innholdsløs arbeidslivslov ble lagt fram for parlamentet nettopp. Lovforslaget inneholder bestemmelser om inspeksjoner, men inspektørene har ikke mandat til å oppsøke arbeidsplasser fritt eller til å undersøke brudd på arbeidstakerrettigheter eller til å ilegge bøter.

Georgia trenger et ordentlig og effektivt arbeidsinspektorat og standarder for et anstendig arbeidsliv.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
fordecentwork@gmail.com