This campaign is now closed.Georgië: Tijd voor een nieuwe arbeidswet

In partnership with the Georgian Trade Union Confederation.


Normen voor veiligheid op het werk staan ​​al meer dan een decennium hoog op de agenda van de Georgische vakbondsvereniging (GTUC). Sinds de afschaffing van de arbeidsinspectie in 2006 door de Georgische regering, blijven mensen dagelijks op het werk sterven. De statistieken zijn schokkend - 460 werknemers zijn gestorven en nog eens 796 raakten gewond en die aantallen stijgen. Helaas beschouwt de Georgische regering de ratificatie van kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie als een bedreiging voor het bedrijfsleven. En ondanks toezeggingen in de associatieovereenkomst met de Europese Unie heeft de regering geen echte arbeidsinspectie ingesteld. In februari 2018 stelde ze aan het Parlement een tandeloze ontwerp-arbeidswet voor, die onder andere een arbeidsinspectie schiep zonder mandaat om vrij werkplekken te bezoeken, schendingen van arbeidsrechten te inspecteren of boetes of straffen op te leggen. Georgië heeft een echte en doeltreffende arbeidsinspectie en normen voor fatsoenlijk werk nodig.
Uw bericht wordt naar het volgende e-mail adres verzonden:
fordecentwork@gmail.com