Tato kampan je nyní uzavrená.Gruzie: Čas na nový zákoník práce

Ve spolupráci s Gruzínskou odborovou konfederací (Georgian Trade Unions Confederation – GTUC).


Prioritou agendy Gruzínské odborové konfederace jsou více než jedno desetiletí standardy bezpečnosti práce. Od doby, kdy v roce 2006 zrušila gruzínská vláda inspekci práce, umírají každodenně na pracovištích lidé. Statistiky jsou otřesné, 460 pracovníků zemřelo, 796 bylo zraněno a tato čísla mají vzrůstající tendenci.
Bohužel v současné době vidí gruzínská vláda ratifikaci základních úmluv Mezinárodní organizace práce jako něco, co omezuje podnikání.
Navzdory svým závazkům k Evropské unii podle dohody o přidružení nezřídila vláda skutečně funkční inspekci práce. V únoru 2018 předložila parlamentu naprosto vyprázdněnou verzi zákoníku práce, mimo jiného navrhuje inspekci práce, která nebude mít mandát svobodně navštěvovat pracoviště, kontrolovat porušení pracovního práva a možnost ukládání pokut nebo jiných postihů. Gruzie potřebuje věrohodnou a účinnou inspekci práce a slušné pracovní standardy.
Vaše zpráva bude odeslána na následující e-mailové adresy:
fordecentwork@gmail.com