This campaign is now closed.Georgien: Dags för en ny arbetsmiljölag

In partnership with the Georgian Trade Union Confederation.

Arbetsmiljö har legat högt upp på agendan för GTUC, Georgiens fackföreningskonfederation, i mer än 10 år. Sedan den georgiska regeringens upphävde arbetsplatsinspektioner 2006, har det nästan dagligen förekommit dödliga arbetsolyckor.

Statistiken är skakande - 460 arbetare har dött och 796 har skadats, och antalet ökar.

Dessvärre ser den georgiska regeringen antagandet av International Labour Organizations grundkrav för arbetsmiljö som ett hot mot företagandet. Och trots regeringens åtagande i samband med associationsavtalet med EU har inget riktigt arbetsmiljöarbete etablerats.

Regeringen lade fram en proposition inför parlamentet i februari 2018. Den var totalt kraftlös då den skapade en myndighet utan mandat att fritt besöka arbetsplatser, utan rätt att undersöka brott mot anställdas rättigheter och utan möjlighet att utdela böter eller straff.

Georgien behöver en riktig och effektiv arbetsmiljömyndighet och vettiga regler för arbete.
Ditt meddelande skickas till följande e-postadresser:
fordecentwork@gmail.com