This campaign is now closed.Rusland: Anti-vakbondsactie bij Moskous Instituut voor Natuurkunde en Technologie

In partnership with UNISOL and the Confederation of Labour of Russia - KTR.

De vakbond van hoger opleidingspersoneel / University Solidarity (UNISOL) vecht al enkele jaren voor de rechten van docenten aan het Moskouse Instituut voor Natuurkunde en Technologie (MIPT). Onder druk van de vakbond zijn de salarissen behoorlijk verhoogd ten opzichte van het vroegere miserabele niveau. De vakbond verhinderde buitensporige taakverzwaringen van hoogleraren en heeft ook het initiatief van de rector om een ​​einde te maken aan de verkiezing van afdelings- en faculteitsleiders aangevochten. Een recht dat voortvloeit uit de arbeidswetgeving van Rusland.

Het verzet van de vakbond tegen deze poging om het democratisch bestuur van de opleiding te beperken, heeft de woede van de rector opgewekt. Deze besloot zich te ontdoen van de vakbondsleider, Maxim Balashov, hoogleraar wiskunde en voorzitter van de vakbond. De procedure voor het vervullen van de functie van professor in de hogere wiskunde, een functie die gedurende vijf jaar werd bekleed door Prof. Balashov (die 19 jaar in verschillende hoedanigheden bij MIPT heeft gewerkt) en die moest worden verlengd door middel van een formele procedure, vond plaats te midden van grove schendingen van wet- en regelgeving, om nog maar te zwijgen van gewone fatsoensnormen. Tijdens deze sessie gaf het bestuur openlijk hun motivatie door kritiek te uiten op prof. Balashov in verband met zijn werkzaamheden als voorzitter van de vakbond.

Steun de strijd van UNISOL voor vakbondsrechten en democratie en stuur de volgende boodschap naar Mr. Nikolay Kudryavstev, rector van MIPT.
Uw bericht wordt naar het volgende e-mail adres verzonden:
press@mipt.ru, mipt-unisolidarity@yandex.ru