This campaign is now closed.Rusya: Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nde sendika düşmanlığı

UNISOL ve Rusya Emek Konfederasyonu’nun (KTR) iş birliğiyle.

Yüksek Öğretim Eğitim Personeli/Üniversite Dayanışma Sendikası (UNISOL), Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nde (MIPT) çalışan öğretim görevlilerinin hakları için yıldır mücadele ediyor. Sendikanın verdiği bu mücadelenin baskısıyla, eskiden içler acısı bir düzeyde olan ücretlerde önemli bir artış yapılması sağlandı. Sendika, profesörlerin öğretim yüklerinde aşırı artışlar yapmasını engelledi ve ayrıca rektörün Rusya İş Kanunu’nun hükümlerine aykırı bir biçimde, bölüm ve fakülte başkanlarının seçimle belirlenmesi uygulamasına son verme girişimine karşı da mücadele etti.
Sendikanın üniversitede demokratik yönetişimi sınırlamaya yönelik bu son girişime karşı gösterdiği direnç rektörü çok öfkelendirdi ve rektör bir sendika önderi, matematik profesörü ve sendika başkanı olan Maxim Balaşov'dan kurtulmaya karar verdi. Üniversitede (MIPT’de 19 yıl boyunca çeşitli görevlerde çalışmış olan) Prof. Balaşov’un beş yıldır yürüttüğü ve resmi olarak uygun niteliklere sahip olan herkesin başvurabileceği rekabetçi bir prosedürle gerçekleştirilmesi gereken yüksek matematik profesörlüğü kadrosunun yenilenmesi sırasında, sadece temel dürüstlük kuralları değil, çeşitli yasalar ve düzenlenmeler de ciddi bir biçimde ihlal edildi. Üniversite yönetimi atamanın karara bağlanacağı oturumda Prof. Balaşov’a sendika başkanı olarak yürüttüğü faaliyetlerle ilgili yönelttiği eleştirilerle gerçek niyetini açıkça dile getirmiş oldu.
Lütfen UNISOL'un sendikal haklar ve demokrasi yolunda verdiği mücadeleyi destekleyin ve MIPT'nin rektörü olan Nikolay Kudryavstev'e aşağıda yer alan mesajı gönderin.
Mesajınız aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilecek
press@mipt.ru, mipt-unisolidarity@yandex.ru