Kampanjen er avsluttet.Russland: Fagforeningsknusing ved Moscow Institute of Physics and Technology

I partnerskap med UNISOL og Confederation of Labour of Russia - KTR.

Fagforeningen for lærerne ved høyere utdanning (UNISOL) har slåss for rettighetene til lærerne ved Moskvas institutt for fysikk og teknologi (MIPT) i flere år. Fagforeningen har klart å øke lønningene betraktelig fra et miserabelt nivå. UNISOL har også stått imot krav om økt arbeidsbyrde og slåss imot rektors inititativ til å få slutt på at fakultets- og avdelingsledere velges.

UNISOLs motstand mot det siste forsøket på å stramme inn på demokratisk styring av skolen fikk rektor til å bestemme seg for å kvitte seg med fagforeningslederen, matematikkprofessor Maxim Balashov. Balashov fikk ikke fornyet professoratet sitt, noe administrasjonen åpent begrunnet med fagforeningsaktiviteten hans.

Vi ber deg støtte UNISOLs kamp for faglige rettigheter og demokrati, og sende klar melding til Nikolay Kudryavstev, rektor ved MIPT.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
press@mipt.ru, mipt-unisolidarity@yandex.ru