This campaign is now closed.Iran: Befria Mohammed Habibi

I partnerskap med the Education International, en global facklig federation med 396 anslutna organisationer i 171 länder, representerande ca. 32,5 millioner anställda i utbildningssektorn.

Den fjärde augusti 2018 dömdes den fackligt engagerade iranske läraren Mohammed Habibi till tio och ett halvt års fängelse. Domen, utfärdad av Irans islamska revolutionära domstol, innebar också förbud mot sociala och politiska aktiviteter i två år, reseförbud i två år och 74 piskrapp. Habibi är en av många medlemmar i det iranska lärarfacket i Teheran som trakasserats av iranska myndigheter för att genomföra i grunden legitima aktiviteter. Han arresterades i maj under en fredlig protestaktion och har sedan dess hållits i förvar under mycket svåra förhållanden. Familjemedlemmar som besökt honom i fängelset har vittnad om misshandel. Myndigheterna nekar honom också nödvändig medicinsk vård. Vi behöver ditt stöd i protesterna mot de iranska myndigheterna för att få Habibi omedelbart och ovillkorligt frigiven!
Ditt meddelande skickas till följande e-postadresser:
media@rouhani.ir, iran@un.int, secretariat@iranembassy.be, rights@ei-ie.org