This campaign is now closed.Iran: Sluta fängsla lärare

I samarbete med Lärarnas yrkesinternational, en global facklig federation med 396 yrkes- och fackliga organisationer i 171 länder, som representerar omkring 32,5 miljoner lärare och pedagoger.

Iranska lärare och pedagoger tvingas utstå hårdhänt repression när de försvarar sina rättigheter och friheter. Minst 15 lärare arresterades och många andra togs in på förhör eller hotades av säkerhetstjänst efter att ha deltagit i en två dagar lång fredlig strejk som utlysts av Iranska lärarfackens koordinationsråd (CCITTA) i många städer runtom i Iran 13-14 november 2018. Vid en liknande lärarstrejk 14-15 oktober skedde också arresteringar av läraraktivister.

Lärarna krävde skäliga löner, kostnadsfri utbildning för alla och rätten att bilda och ansluta sig till oberoende arbetarsammanslutningar. De begärde också att alla lärare som redan fängslats när de försvarade sina rättigheter skulle släppas.

Vi behöver nu din hjälp med att uppmana de iranska myndigheterna att upphöra med förföljelserna och kriminaliseringen av läraraktivister och oberoende fackligt aktiva.
Ditt meddelande skickas till följande e-postadresser:
media@rouhani.ir, iran@un.int, secretariat@iranembassy.be, rights@ei-ie.org