This campaign is now closed.Iran: dość aresztowań nauczycieli!

We współpracy z Education International, globalną federacją 396 związków zawodowych i stowarzyszeń ze 171 krajów i terytoriów, reprezentującą 32.5 miliona pracowników i pracownic edukacji.

Surowe represje spotykają nauczycielki i pracowników sektora edukacji Iranu, którzy pokojowo bronią swoich praw i wolności. Co najmniej 15 osób zostało aresztowanych, a wiele innych wezwano na przesłuchania. Służby bezpieczeństwa zastraszają ludzi, którzy wzięli udział w dwudniowym, pokojowym strajku ogłoszonym przez Radę Koordynacyjną Irańskiego Związku Zawodowego Nauczycieli (CCITTA). Akcje strajkowe odbyły się w wielu miastach Iranu 13 i 14 listopada 2018. Podobny w formie, całokrajowy strajk nauczycielski odbył się 14 i 15 października. Już wtedy służby aresztowały nauczycielskich aktywistów. Związki domagały się godnych płac, darmowej i wartościowej edukacji dla wszystkich oraz prawa do zakładania i dołączania do niezależnych organizacji związkowych. Żądały również uwolnienia wszystkich nauczycieli uwięzionych za obronę swoich praw. Pilnie potrzebujemy twojego wsparcia i apelu do władz Iranu, żeby zatrzymać prześladowania i kryminalizację działaczek nauczycielskich i niezależnych związkowców.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
media@rouhani.ir, iran@un.int, secretariat@iranembassy.be, rights@ei-ie.org