این کمپین در حال حاضر تمام شده استايران: دستگيرى و زندانى كردن معلمان را هر چه زودتر متوقف كنيد!

In partnership with the Education International, a global union federation of 396 associations and unions in 171 countries and territories, representing some 32.5 million educators and support professionals.

معلمان و فرهنگيان در ايران همواره بخاطر دفاع صلح جويانه از آزادى و از حقوقشان، زير سركوبهاى شديد قرارميگيريند.
بتازگى، در پى اعتصاب صلح آميز و مدنى دو روزه اى كه به فراخان هيئت هماهنگى انجمن صنف معلمان ايران برپا شد، حداقل، پانزده نفر معلم دستگير و تعداد زيادى از اعتصابگران مورد بازجويى و تهديد واقع شدند. اين خشونتها توسط نيروى انتظامى به دليل شركت در اعتصاب دو روزه در شهرهاى مختلف ايران، در روزهاى ١٣ و ١٤ نوامبر ( برابر با ٢٢و ٢٣آبان ١٣٩٧) انجام پذيرفت.
همچنين، در پى اعتصابات سراسرى معلمان ايران كه در ١٤ و ١٥ اكتبر( برابر با ٢٢و ٢٣ مهر ماه ١٣٩٧) صورت گرفته بود، تعداد زيادى از هماهنگ كنندگان اعتصاب دستگير شدند.
موارد مطالبه شده از طرف معلمان اعتصابى، پرداخت دستمزد منصفانه به آنها، آموزش رايگان به دانش آموزان سرتاسر كشور، و همچنين حق تشكيل و الحاق به تشكلهاى صنفى است. آنها همينطور، آزادى بى قيد و شرط همكاران دستگير شده شان را خاهانند.
ما به حمايت سريع شما نيازمنديم تا از حقوق پايمال شده اين معلمان و اعضاى مستقل اتحاديه شان دفاع كرده، و از هرگونه بازپرسى و جنايى جلوه دادن اعمال معلمان به توسط مسئولان و سردمداران رژيم، به طور كامل، پيشگيرى كنيم.
پیام شما به این نشانی‌های ای‌میل فرستاده خواهد شد:
media@rouhani.ir, iran@un.int, secretariat@iranembassy.be, rights@ei-ie.org