Kampanjen er avsluttet.Sør-Korea:

I partnerskap med International Transport Workers Federation og Korean Public Service and Transport Workers' Union (KPTU).

I Sør-Korea dør 1000 mennesker hvert år i lastebilkollisjoner fordi store selskaper som Samsung og Hyundai tvinger lave rater på sjåførene slik at de må jobbe uforsvarlig mye, kjøre fort og ta overlast. Dette er en fare for alle på veiene. Sør-koreanske lastebilsjåfører jobber dobbelt så mye som gjennomsnittet i OECD-land, men som 'lastebileiere' er de uten beskyttelse av arbeidslivslovgivningen.

Etter flere års kamp klarte KPTU Cargo Truckers Solidarity Division (KPTU-TruckSol) å få gjennom en historisk 'Safe Rates' lovgivning ifjor. Ifølge denne loven ble det etablert en egen komite som skulle fastsette sikre rater og holde klientene ansvarlig. En ILO-komite anerkjente prinsippene i dette systemet og adopterte retningslinjene som fastlegger ansvaret hos myndigheter og partene i transportkjeden, og en bærekraftig betalingsmodell for lastebileiere.

Nå står imidlertid sør-koreanske lastebilsjåfører midt i en kamp på liv og død for å bevare 'Safe rates'-systemet overfor klienter som vil ha bort forhandlinger og myndighetenes mangel på vilje. Hvis komiteene ikke blir enige om rater snart, vil hele systemet falle sammen og flere liv vil gå tapt.

Vi ber deg støtte kampen for trygge rater i Sør-Korea og over alt i verden!

Se video
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
president@president.go.kr, kptuintlaction@gmail.com