Tato kampan je nyní uzavrená.Zimbabwe: Stáhněte obvinění a vraťte vyhozeným zdravotním sestrám jejich práci

Ve spolupráci s globální odborovou federací pracovníků ve službách Public Services International, kterou tvoří více než 700 odborových organizací zastupujících 30 milionů pracovníků ze 154 zemí, a se Zimbabwskou asociací zdravotních sester (Zimbabwean Nurses Association - ZINA).

Zimbabwská vláda zatkla 13 zdravotních sester, které protestovaly proti zhoršujícím se mzdovým a pracovním podmínkám. Byly propuštěny na kauci, ale přišly o svoji práci. Vzhledem k míře inflace, pohybující se okolo 1000%, vzrostly životní náklady tak rychle a prudce, že mzdy ve veřejném sektoru jsou nyní téměř bezcenné.

Zimbabwská asociace zdravotních sester (Zimbabwean Nurses Association – ZINA) s pracovnicemi v Harare a Bulawayou naléhají na přehodnocení mzdové politiky, uhrazení příplatků souvisejících s koronavirovou krizí a žádají dostatečné zajištění osobních ochranných prostředků. Asociace k tomuto kroku přistoupila poté, co se vláda rozhodla po dobu následujících třech měsíců nevést žádná kolektivní vyjednávání, čímž se stala bilaterální vyjednávací skupina zbytečná.

Podpořte zimbabwské sestry a Zimbabwskou asociaci zdravotních sester zasláním protestního dopisu požadujícího propuštění a navrácení všech zdravotních sester do práce a žádajícího zimbabwskou vládu, aby přestala zastrašovat a pronásledovat zdravotní pracovnice a namísto toho vyslechla jejich oprávněné požadavky a obavy.
Vaše zpráva bude odeslána na následující e-mailové adresy:
labourmasanga@gmail.com, enokdongo@gmail.com, munengiwakuda@gmail.com, rights@world-psi.org