This campaign is now closed.Białoruś: Stop przemocy - chroń demokrację i prawa człowieka.

````
In partnership with BITU, BCDTU, the International Trade Union Confederation, the European Trade Union Confederation, IndustriALL Global Union, and the International Union of Foodworkers.

Wspólnie z BNZZ, BKDZZ, Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych, Europejską Konfederacją Związków Zawodowych, światowymi związkami IndustriALL i IUF.
Na Białorusi 9 sierpnia odbyły się wybory prezydenckie. Ponownie zostały otwarcie sfałszowane na korzyść długoletniego przywódcy Łukaszenki. To wywołało burzę protestów społecznych. Siły bezpieczeństwa zareagowały bezprecedensowym terrorem: masowymi aresztowaniami, biciem i torturowaniem demonstrantów. Przez cały kraj przetoczyła się fala spontanicznych strajków ostrzegawczych w zakładach pracy. Robotnicy zaczęli tworzyć komitety strajkowe, aby przygotować się do strajku generalnego w celu wsparcia przemian demokratycznych.
Wśród postulatów strajkujących: uznanie wyników wyborów prezydenckich za nieważne, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych i demonstrantów, zapobieżenie prześladowaniu strajkujących oraz zniesienie systemu kontraktów krótkoterminowych. Administracja i służby bezpieczeństwa wywierają nacisk na strajkujących, członków komitetów strajkowych i ich rodziny. Wielu grozi zwolnienie. Najbardziej aktywni są zatrzymywani przez służby specjalne.
Pomóżmy powstrzymać falę przemocy.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
info@belpc.by, mail@mfa.gov.by, bnpsoligorsk@gmail.com, cr@sovrep.gov.by