Kampanjen er avsluttet.Hviterussland: Stopp volden - forsvar demokrati og menneskerettigheter!

````
I partnerskap with med BITU, BCDTU, International Trade Union Confederation, European Trade Union Confederation, IndustriALL Global Union, og International Union of Foodworkers.

Presidentvalget i Hviterussland som ble avholdt 9. august, ble preget av juks i favør av sittende president Lukashenko. Dette har ført til en folkelig proteststorm. Sikkerhetsstyrkene har svart med terror: massearrestasjoner, vold og tortur mot de som har protestert.

Det har vært en bølge av spontane streiker og aksjoner over hele landet. Arbeidere har begynt å danne streikekomiteer for å forberede en generalstreik til støtte for demokratiske endringer. De streikende krever at presidentvalget kjennes ugyldig, at alle politiske fanger og demonstranter skal løslates, at forfølgelsen av streikende skal stoppes, og at systemet med korttidskontrakter skal opphøre.

Myndighetene og sikkerhetsstyrkene setter enormt press på de streikende, medlemmer av streikekomiteene og familiene deres. Mange trues med oppsigelser. Aktivister fengsles. Vi må hjelpe til med å stoppe voldsbølgen!
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
info@belpc.by, mail@mfa.gov.by, bnpsoligorsk@gmail.com, cr@sovrep.gov.by